Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – tradice dlouhá 50 let

Obec Lidice je známá po celém světě, přitom jde o malou vesničku na Kladensku, kde žije v současné době jen několik stovek obyvatel. V červnu roku 1942 původní obec nacisté srovnali se zemí, zavraždili necelé dvě stovky mužů, ženy a děti odvlekli do koncentračních táborů. Většina dětí zahynula v plynových vozech vyhlazovacího tábora Chelmno a jen některé z nich měly to štěstí, že byly vybrány na převýchovu.
Lidice pomník
Lidice jsou dnes jakýmsi varovným mementem, které lidská pokolení varuje před důsledky fašistické zlovůle, lidé celého světa by měli být informováni o tom, že se fašismus neštítí zavraždit ani nevinné děti. Zaměřit svou pozornost právě k dětem bylo cílem tvůrců na konci 60. let minulého století, kteří založili národní dětskou výtvarnou výstavu. V Lidicích se začaly objevovat první výtvarné práce dětí různého věku ze všech koutů Československa a brzy se pouhá „národní“ výstava rozšířila na mezinárodní akci s obrovským věhlasem.
paleta barev

Počet malých výtvarníků přesáhl 25 tisíc

Prostřednictvím Mezinárodní dětské výtvarné výstavy se mladá generace celého světa stala tvůrčí silou a zároveň umožnila vystavovat výtvarná díla přímo v lidickém Kulturním domě. Dnes je Kulturní dům přejmenován na Lidickou galerii, ovšem jeho původní náplň a odkaz zůstaly zachovány.
Počet exponátů – kandidátů na vystavení, ve velikostí omezených prostorách Lidické galerie, neustále roste. V současné době musí zaměstnanci galerie třídit více než 25 tisíc velmi kvalitních prací od dětí z České republiky, ze Slovenska a z dalších více než 80 států celého světa. Mezi nimi nechybí ani exotická místa – např. Indie, Japonsko, Filipíny, Malajsie, Zimbabwe, Srí Lanka, Uruguay, Dominikánská republika, Panama atd.
barvy na malování

Do výtvarné činnosti se zapojily děti z 83 zemí světa

Výtvarné práce na výstavu putují od dětí ve věku 4 – 16 let ze všech typů škol, spolků a neziskových organizací, kde se pracuje s dětmi. Hlavní téma prací je doporučováno Českou komisí pro UNESCO, ovšem volba výtvarné techniky je ponechána na samotných tvůrcích – na dětech. Objevují se tu tedy koláže, kresby, malby, fotografie, práce s kovem, keramikou, textilem a sklem. V roce 2017 udělila mezinárodní porota celkem 1289 ocenění, tyto práce jsou k vidění v 1. patře Lidické galerie. Letos se do výtvarné činnosti zapojilo celkem 25 690 dětí z 83 zemí celého světa.